ပလတ်စတစ်/စက္ကူအဖုံးနှင့်စက္ကူပန်းကန်ျားပလတ်စတစ်/စက္ကူအဖုံးနှင့်စက္ကူပန်းကန်ျား"Paper Bowls Soup Cup With Plastic/Paper Lid "

ပစ္စည်းအမှတ်: SoupPaperCup10005
ပလတ်စတစ်/စက္ကူအဖုံးနှင့်စက္ကူပန်းကန်ျားပလတ်စတစ်/စက္ကူအဖုံးနှင့်စက္ကူပန်းကန်ျား"Paper Bowls Soup Cup With Plastic/Paper Lid "
ဖော်ပြချက်
ပလတ်စတစ်/စက္ကူအဖုံးနှင့်စက္ကူပန်းကန်ျားပလတ်စတစ်/စက္ကူအဖုံးနှင့်စက္ကူပန်းကန်ျား"Paper Bowls Soup Cup With Plastic/Paper Lid "

သင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်

1/3
X
ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပါ
သတင်းလွှာ