တစ်ခါသုံးအဖြူရောင်အဆီအထောက်အထားစာရွက်စက္ကူဟင်းချိုခွက်ျားအဖုံးျားဖြင့်"တစ်ခါသုံးအဖြူရောင်အဆီအထောက်အထားစာရွက်စက္ကူဟင်းချိုခွက်ျားအဖုံးျားဖြင့်"Disposable White Grease Proof Paper Soup Cups With Lids

ပစ္စည်းအမှတ်: SoupPaperCup10004
တစ်ခါသုံးအဖြူရောင်အဆီအထောက်အထားစာရွက်စက္ကူဟင်းချိုခွက်ျားအဖုံးျားဖြင့်"တစ်ခါသုံးအဖြူရောင်အဆီအထောက်အထားစာရွက်စက္ကူဟင်းချိုခွက်ျားအဖုံးျားဖြင့်"Disposable White Grease Proof Paper Soup Cups With Lids
ဖော်ပြချက်
တစ်ခါသုံးအဖြူရောင်အဆီအထောက်အထားစာရွက်စက္ကူဟင်းချိုခွက်ျားအဖုံးျားဖြင့်"တစ်ခါသုံးအဖြူရောင်အဆီအထောက်အထားစာရွက်စက္ကူဟင်းချိုခွက်ျားအဖုံးျားဖြင့်"Disposable White Grease Proof Paper Soup Cups With Lids

သင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်

1/3
X
ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပါ
သတင်းလွှာ