သုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ျားပြောင်းဖူးှုန့်ကိုပျက်စီးစေသောဟင်းချိုပန်းကန်ျား"သုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ျားပြောင်းဖူးှုန့်ကိုပျက်စီးစေသောဟင်းချိုပန်းကန်ျား"Disposable Tableware Corn Starch Biodegradable Soup Bowls For Salad

ပစ္စည်းအမှတ်: Bowl10003
သုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ျားပြောင်းဖူးှုန့်ကိုပျက်စီးစေသောဟင်းချိုပန်းကန်ျား"သုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ျားပြောင်းဖူးှုန့်ကိုပျက်စီးစေသောဟင်းချိုပန်းကန်ျား"Disposable Tableware Corn Starch Biodegradable Soup Bowls For Salad
ဖော်ပြချက်
သုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ျားပြောင်းဖူးှုန့်ကိုပျက်စီးစေသောဟင်းချိုပန်းကန်ျား"သုပ်ရန်အတွက်တစ်ခါသုံးပန်းကန်ခွက်ယောက်ျားပြောင်းဖူးှုန့်ကိုပျက်စီးစေသောဟင်းချိုပန်းကန်ျား"Disposable Tableware Corn Starch Biodegradable Soup Bowls For Salad

သင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်

1/3
X
ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပါ
သတင်းလွှာ