အစားအစာျားအတွက်ြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သည့် Bagasse Microwavable ကြံဗန်း

ပစ္စည်းအမှတ်: Tray10007
အစားအစာျားအတွက်ြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သည့် Bagasse Microwavable ကြံဗန်း
ဖော်ပြချက်
အစားအစာျားအတွက်ြေဆွေးပြုလုပ်နိုင်သည့် Bagasse Microwavable ကြံဗန်း

သင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ

ပြန်လည်သုံးသပ်

1/3
X
ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပါ
သတင်းလွှာ